"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Shuang Li

Jag är postdoktor i Yaowen Wus grupp. Mitt forskningsintresse är funktionen av ESCRT-komplex genom att använda kemiska genetiska metoder.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10, Kemi A4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en doktorsexamen i organisk kemi från Institute of Chemistry, Chinese Academy of Science, Kina. I min doktorandstudier fokuserade jag på att utveckla nya små molekylbaserade fluorescerande/bioluminescerande prober, som skulle kunna användas för att detektera viktiga biomarkörer in vitro och in vivo.

Efter att ha avslutat min doktorsexamen fortsatte min forskarkarriär som postdoc i professor Yaowen Wu lab. För närvarande fokuserar min forskning på att undersöka ESCRT-III-proteinkomplex. De endosomala sorteringskomplexen som krävs för transportvägen (ESCRT) är ett konserverat proteinmaskineri som spelar en avgörande roll i membranombyggnadsprocesser såsom bildning av endosomal intralumenal vesikel (ILV), spirande virus i hölje, membranreparation, stängning av kärnhöljet och cytokinetisk abscission.

Vårt mål är att nå förståelse för ESCRT-III-komplexets roll och funktion genom att använda kemiska genetiska verktyg. I mitt projekt använder jag en rad biokemiska tekniker såsom mikroskala termofores (MST), elektronmikroskopi och väte deuterium utbytesmasspektrometri (HDX-MS) för att identifiera och karakterisera verkningssättet.

Forskargrupper

Gruppmedlem