"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Tharindu Herath

Tharindu Herath

Jag forskar på hur stressfaktorer inducerade av klimatförändring påverkar födovävens kvalitet och effektivitet i norra Östersjön.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå, KB.H3 A3.34.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Se min engelska sida för forskningsbeskrivning.

Thalassas
Bandara, Tharindu; Wijewardene, Lishani
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Canadian Science Publishing 2022, Vol. 79, (8) : 1291-1301
Herath, Tharindu; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt