"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Degn

Universitetslektor i industridesign. MA examen i Avancerad Produktdesign. Programansvarig för MFA programmet i Avancerad Produktdesign.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Östra Strandgatan 30 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrund
Jag började mina studier i Danmark vid Arkitektskolan i Århus 1993. Våren 1996, under mitt första studieår med industridesign, besökte jag Designhögskolan vid Umeå universitet som en del av ett gemensamt projektsamarbete mellan de två skolorna. Senare samma höst återvände jag som utbytesstudent till Designhögskolans kandidatprogram och fortsatte sen mina studier här och tog slutligen min examen från Mastersprogrammet i avancerad produktdesign i 2000.

Tillämpad designforskning med Volvokoncernen
Under de första åtta åren av min anställning vid Designhögskolan mellan 2000-2008, arbetade jag i ett tillämpat forskningsprogram med titeln Safe and Efficient Transports (SET), först som forskare och senare som programansvarig. Programmet sponsrades och genomfördes i nära samarbete med Volvokoncernen och syftet var att identifiera och skapa nya produktlösningar utifrån lastbilsförarnas behov, problem och önskemål.

Undervisat sedan 2004
Jag började undervisa designstudenter på Mastersprogrammet i avancerad produktdesign i 2004, först i deras terminsprojekt och senare under deras examensarbeten. I 2008 tog jag över ansvaret som programansvarig ett ansvarsområde jag har haft sedan 2009.

Befordrad utifrån pedagogiska meriter och färdigheter
I 2012 befordrades jag till universitetslektor i industridesign utifrån pedagogiska meriter och färdigheter. Nedan följer ett citat från fakultetens anställningsnämnds motivering:
Anställningskommittén finner specifikt, vid en bedömning av Degns pedagogiska skicklighet, att han under en lång period innehaft ett flertal pedagogiska ansvarsposter, att han med ständig återkoppling till designvärlden utanför universitetet på ett mycket förtjänstfullt sätt utvecklats en omfattande och välreflekterad masterprogrammet Advanced Product Design och att han i sin ansökan redovisar en pedagogisk och ett engagemang som styrker att hans arbete med studenter är ytterst genomtänkt och framgångsrikt.”

Belönad med teknisk-naturvetenskapliga fakultetens första Samverkanspris
I 2012 blev jag den första mottagare av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pris för samarbete med det omgivande samhället (Samverkanspris). Fakultetsjuryn hade följande motivering:
"Förutom att bygga upp ett nätverk av samarbetspartners, såsom arbetande industridesigners och konsulter som deltar i utbildningen som handledare, lärare och examinator, har Thomas Degn initierat och genomfört ett stort antal samarbetsprojekt med externa partners inom programmet. Han har etablerat kontakter över hela världen och även med företag och organisationer i Umeå och norra regionen som har liten tidigare erfarenhet av att arbeta med industriell design, vilket ger dem värdefull kompetens och kunskap som de kan använda för att utveckla sina produkter och tjänster.”

Erkänd som behörig lärare
I 2015 blev jag inkluderad i det då nyinförda pedagogiska systemet vid Umeå universitet som behörig lärare. En av de två externa granskarna hade följande motivering:
Thomas Degn presenterar sin pedagogiska dokumentation i en omfattande, välstrukturerad undervisningsportfölj och CV. Hans erfarenhet och väl utformade utbildningsverksamhet illustreras med konkreta exempel, reflekterande avsnitt och bevis från studentutvärderingar och kollegors observationer.

Vad jag gör på UID
Mitt huvudsakliga arbetsområde är att planera, administrera och utveckla undervisningen på Mastersprogrammet i avancerad produktdesign på daglig, årlig och strategisk nivå.
Mastersprogrammet i avancerad produktdesign är en praktisk, praktisk och projektcentrerad utbildning. Förutom den pedagogiska utforskningen av industridesign genom mindre 3-5 veckors kompetensbaserade kurser, övervakar jag även de tre utforskande 10-veckors terminsprojekt som genomförs på programmet varje år och jag har sedan 2008 ansvarat för mer än 38 terminsprojektsamarbeten (15 ECTS) med internationella, nationella och lokala företag som: Cisco, Philips, Ericsson, Getinge, Kärcher, FLIR, Husqvarna Group, Logitech, Umeå Energi, Nokia, Kalmar, ABB, Atlas Copco, Bosch, Laerdal, LKAB, Dräger, FM Mattson Mora Group och Whirlpool. Nedan följer ett citat från Designhögskolans första rektor Bengt Palmgren:
"Under sin tid som programdirektör har han skött samarbeten med ett flertal partners – lokala organisationer såväl som nationella och internationella företag – i både terminsprojekt och examensprojekt på masternivå. Genom detta, i kombination med sina djupa erfarenheter från tillämpad forskning i samarbete med industriella och icke-kommersiella partners, har Thomas bevisat en enastående förmåga att samarbeta med det omgivande samhället.”

Exempel på kurs- och projektresultat
Exempel på både kurs- och projektresultat från avancerad produktdesign finns på vår projektsida.

Prata med mig om:
Konceptuell industridesign
Studier och undervisning av fysisk produktdesign
Prisbelönt produktdesign
Användarcentrerad design
Den utforskande designprocess
Samarbete med externa partners
Använder studier
Kreativa gruppmetoder
Ljud design inom industridesign
Visuellt berättande av produktdesign