Bild: Erik Abel

Masterprogrammet i avancerad produktdesign

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • StarttidHösttermin 2023

På masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklas du till en skicklig industridesigner som kan utveckla produkter och systemlösningar för industriell produktion. Utbildningen är internationell och en stor del av studenterna kommer från andra länder än Sverige. Undervisningen sker till stor del genom projekt som görs i samarbete med externa parter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Varför studera Masterprogrammet i avancerad produktdesign?

Hör studenter berätta om sina upplevelser på programmet

Under utbildningen

Masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklar ditt designkunnande och ger dig professionella verktyg, metoder och ett kreativt tänkande. Under utbildningen varvas individuellt arbete med grupparbeten och handledda praktiska övningar. Utbildningen förenar avancerad formbehandling, problemidentifikation, analys-, kreativitets- och visualiseringstekniker med företagsorienterade ämnen som strategisk design och träning i ett professionellt utövande av industridesign.

Utveckla design i riktiga projekt

Undervisningen är projektbaserad och projekten genomförs i samarbete med industriföretag, forskningsavdelningar, organisationer och myndigheter. De flesta projekten utgår från problem som studenterna själva identifierar, inte sådana som andra designers redan löst oräkneliga gånger. Projekten kan handla om allt från att utveckla medicintekniska produkter och konsumentprodukter till design av helhetslösningar och specialverktyg för olika yrkesgrupper.

Examensprojektevent med inbjudna företag

Alla examensarbeten presenteras vid ett stort event, UID Design talks & degree show, där studenter från alla Designhögskolans program medverkar. I publiken finns förutom studenter, släkt och vänner representanter från en rad multinationella företag.

Plugga i en internationell miljö

Programmet är internationellt och all undervisning sker på engelska. Cirka 75 procent av studenterna kommer från ett annat land än Sverige; Tyskland, Nederländerna, Österrike, Frankrike, England, Turkiet, Spanien, Kina och Nya Zeeland.

Efter utbildningen

Våra studenter utvecklar skicklighet i sitt arbete med omfattande helhetskoncept likaväl som med små detaljer i produktdesign. Skolan har mycket gott renommé och industrin uppskattar studenter från Designhögskolan på grund av utbildningens bredd. Ett flertal välkända företag och designbyråer världen över har anställt studenter med examen från Designhögskolan i Umeå.

Vanliga yrken

  • Industridesigner på en designbyrå.
  • Industridesigner på ett företag.

Läsa vidare?

Efter utbildningen kan du läsa vidare på avancerad nivå eller fortsätta med en forskarutbildning.

Vanliga frågor

Måste jag ha en kandidatexamen i industridesign för att kunna komma in på masterprogrammet i avancerad produktdesign?

Du måste antingen ha en kandidatexamen i industridesign eller i ett närliggande ämnesområde, förutsatt att din examen innehåller minst 60 hp i något designämne. Det krävs också kunskaper i engelska motsvarande gymnasiets engelska 6.

Vad bör min portfolio innehålla?

Programmet har särskilda krav på portfolion och du hittar mer detaljerad information om detta på Designhögskolans hemsida.

Kan man få stipendium för att studera vid Designhögskolan?

Studenter som antagits till masterprogrammet i avancerad produktdesign och som kommer från länder utanför EU kan ansöka om att få reducerad studieavgift. Du hittar mer information på Designhögskolans hemsida

Förutom det erbjuder Designhögskolan och Umeå universitet inga bidrag eller stipendier.

Kontaktformulär

Programmet ges av:
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Thomas Degn, programansvarig

Anmälan och behörighet

Rekommenderad läsning

Följ oss på Facebook!

Följ teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Facebook.

Umeå naturvetar- och teknologkår

NTK – studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent.

Nyfiken på examensprojekten?

Spännvidden är stor, här kan du läsa mer om tidigare designstudenters spännande examensprojekt.

Plugga utomlands

Lär känna en annan kultur, förbättra dina språkkunskaper och skaffa nya kontakter i andra länder.

Designhögskolan

Designhögskolan i Umeå är en av världens högst rankade designutbildningar.

UID19 - Design som gör skillnad

Designstudenter från hela världen visade sina examensprojekt i form av produkter, tjänster och system.

Bra att veta

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Läsa på distans

Frihet att plugga där du är, med eller utan träffar. Hitta din distansutbildning här!

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.

Hitta hem i Umeå

Lägenhet, studentrum eller kollektiv? Tips för dig som söker bostad i Umeå.