"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Girmalm

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.130 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Studia Theologica Practica Umensia, 4
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
Lärande och kyrka, Umeå: Umeå University 2024 : 7-9
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
Studia Theologica Practica Umensia, 3
Girmalm, Thomas
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå Universitet 2022 : 9-21
Girmalm, Thomas
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2022 : 7-8
Girmalm, Thomas
Årsbok för svenskt gudstjänstliv, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2021, Vol. 96 : 285-288
Girmalm, Thomas
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2020 : 9-22
Girmalm, Thomas
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2020 : 7-8
Girmalm, Thomas
Studia Theologica Practica Umensia, 3
Girmalm, Thomas
Kyrkans tidning, Stockholm: Verbum AB 2019, (19) : 29-29
Berntson, Martin; Borgehammar, Stephan; Girmalm, Thomas; et al.
Svenska Dagbladet
Berntson, Martin; Hägerland, Tobias; Andersson, Daniel; et al.
Svensk teologisk kvartalskrift, Lund: Svensk Teologisk Tidskrift (SKT) 2019, (1) : 17-32
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
The future of lived religious leadership, Amsterdam: VU University Press 2018 : 169-185
Girmalm, Thomas
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå universitet 2018 : 7-9
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
Studia Theologica Practica Umensia, 2
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
Reformation och gudstjänst, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2017 : 35-65
Girmalm, Thomas
Religios education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 75-88
Girmalm, Thomas
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 80-94
Girmalm, Thomas
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå universitet 2017 : 51-65
Girmalm, Thomas
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå universitet 2017 : 7-8
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
International Journal for the Study of the Christian Church, London: Routledge 2013, Vol. 13, (1) : 48-58
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
Religionspedagogisk tidskrift, Lomma: 2011, (23) : 3-3
Girmalm, Thomas
Society for the Scientific Study of Religion´s Annual Meeting, Milwaukee, U.S.A., October 27-31, 2011
Girmalm, Thomas
10th Biannual Conference of the International Academy of Practical Theology, Amsterdam, the Netherlands, July 21-26, 2011
Girmalm, Thomas
Ingångar till norrländsk kyrkohistoria, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2010 : 48-75
Girmalm, Thomas

Forskargrupper

Gruppmedlem