Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Thomas Girmalm

Thomas Girmalm

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HE123 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
2020
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2020 : 9-22
Girmalm, Thomas
2020
Teologisk utbildning, Umeå: Umeå universitet 2020 : 7-8
Girmalm, Thomas
2020
Studia Theologica Practica Umensia, 3
2019
Svenska Dagbladet
Berntson, Martin; Hägerland, Tobias; Andersson, Daniel; et al.
2019
Svensk teologisk kvartalskrift, Lund: Svensk Teologisk Tidskrift (SKT) 2019, (1) : 17-32
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
2018
The future of lived religious leadership, Amsterdam: VU University Press 2018 : 169-185
Girmalm, Thomas
2018
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå universitet 2018 : 7-9
Girmalm, Thomas; Rosenius, Marie
2018
Studia Theologica Practica Umensia, 2
2017
Reformation och gudstjänst, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2017 : 35-65
Girmalm, Thomas
2017
Religios education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 75-88
Girmalm, Thomas
2017
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 80-94
Girmalm, Thomas
2017
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå universitet 2017 : 51-65
Girmalm, Thomas
2017
Det kyrkliga språket i teori och praxis, Umeå: Umeå universitet 2017 : 7-8
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
2016
Årsbok Kristen humanism 2017, Järvsö: 2016, Vol. 78 : 161-162
Girmalm, Thomas
2013
International Journal for the Study of the Christian Church, London: Routledge 2013, Vol. 13, (1) : 48-58
Rosenius, Marie; Girmalm, Thomas
2011
Religionspedagogisk tidskrift, Lomma: 2011, (23) : 3-3
Girmalm, Thomas
2011
City of Desires - A Place for God? Papers of the IAPT-conference Amsterdam 2011
Girmalm, Thomas
2011
Society for the Scientific Study of Religion´s Annual Meeting, Milwaukee, U.S.A., October 27-31, 2011
Girmalm, Thomas
2010
Ingångar till norrländsk kyrkohistoria, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2010 : 48-75
Girmalm, Thomas

Forskargrupper

Gruppmedlem