"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarnätverket Religious History of the North (REHN)

Forskargrupp Nätverket Religious History of the North (REHN) tillkom år 2015 i syfte att utgöra en plattform för nordiskt samarbete kring mångvetenskaplig forskning om det nordliga områdets religiösa förhållanden i historien. Nätverket arrangerar forskningskonferenser och ger ut publikationer i en egen refereegranskad skriftserie.

Nätverket REHN har sin bakgrund i forskningsprojektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT). Liksom projektet bygger REHN på samarbete mellan Umeå universitet och Mittuniversitetet. Det är professor Daniel Lindmark som samordnar arbetet i nätverkets ledningsgrupp.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Religionsvetenskap och teologi

Skriftserie och forskningsprojekt

Skriftserien Studies on the Religious History of the North

Inom ramen för skriftserien publiceras konferensantologier, forskningsrapporter och monografier.

Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT)

Projektet fokuserar på den norrländska kyrko-, religions- och utbildningshistorien och den specifika utveckling som pågått i denna region.

Senast uppdaterad: 2019-09-18