Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Forskarnätverket Religious History of the North (REHN)

Nätverket Religious History of the North (REHN) tillkom år 2015 i syfte att utgöra en plattform för nordiskt samarbete kring mångvetenskaplig forskning om det nordliga områdets religiösa förhållanden i historien. Nätverket arrangerar forskningskonferenser och ger ut publikationer i en egen refereegranskad skriftserie.

Nätverket REHN har sin bakgrund i forskningsprojektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT). Liksom projektet bygger REHN på samarbete mellan Umeå universitet och Mittuniversitetet. Det är professor Daniel Lindmark som samordnar arbetet i nätverkets ledningsgrupp.

Forskningsledare

Skriftserie och forskningsprojekt

Skriftserien Studies on the Religious History of the North
Skriftserien Studies on the Religious History of the North

Inom ramen för skriftserien publiceras konferensantologier, forskningsrapporter och monografier.

 Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT)
Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT)

Projektet fokuserar på den norrländska kyrko-, religions- och utbildningshistorien och den specifika utveckling som pågått i denna region.