"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tomas Nordström

I min forskning utvecklar jag möjliggörande teknik för “intelligenta inbyggda system” och hur många sådana system bäst kan samverka för att skapa robusta och effektiva “system av intelligenta system”.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.B.428 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning utvecklar jag möjliggörande teknik för “intelligenta inbyggda system” och hur många sådana system bäst kan samverka för att skapa robusta och effektiva “system av intelligenta system”. I dessa system har man flyttat intelligensen (dvs artificiell intelligens och maskininlärning) ut från centrala datahallar och molnet till ändnoderna av internet (dvs edge computing och intelligenta inbyggda system). Jag forskar dels på maskininlärningsmodeller som är anpassade till den beräkningskapacitet som är tillgänglig i dagens och framtidens inbyggda system, och hur vi kan skapa en samverkande/federerad inlärning mellan distribuerade noder. Jag forskar även på hur man kan anpassa datorarkitekturerna för inbyggda system, så att de bättre kan utföra de beräkningar som maskininlärningen kräver.

ICASSP 2024 - 2024 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP), IEEE 2024 : 5455-5459
Wang, Junjie; Nordström, Tomas
Journal of systems architecture, Elsevier 2022, Vol. 133
Rezk, Nesma M.; Nordström, Tomas; Stathis, Dimitrios; et al.
Information, MDPI 2022, Vol. 13, (4)
Rezk, Nesma M.; Nordström, Tomas; Ul-Abdin, Zain
Technologies, MDPI 2021, Vol. 9, (4)
Sámano-Robles, Ramiro; Nordström, Tomas; Kunert, Kristina; et al.
IEEE Access, IEEE 2020, Vol. 81, (1) : 57967-57996
Rezk, Nesma; Purnaprajna, Madhura; Nordström, Tomas; et al.
Microprocessors and microsystems, Elsevier 2020, Vol. 72
Savas, Süleyman; Ul-Abdin, Zain; Nordström, Tomas
Interaction and Media Technology Report Series, 1/2020
Söderström, Ulrik; Freidovich, Leonid B.; Nordström, Tomas; et al.
Interaction and Media Technology Report Series, 2 / 2020
Söderström, Ulrik; Norberg, Ole; Nordström, Tomas; et al.
2019 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), IEEE 2019 : 1764-1767
Nordström, Tomas; Kunert, Kristina