"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Torfinn Beer

Jag föreläser om rättsmedicin på flera yrkesutbildningar samt är kursansvarig för kursen ”Rättsmedicin för jurister”. Jag studerar främst bevisvärdet av rättsmedicinska fynd.

 

Kontakt

E-post
Plats
Rättsmedicin Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Rättsmedicin
Anknytning
Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Rättsmedicin

Utbildning

Jag har föreläst och hållit i fallseminarier på läkarutbildningen sedan 2017. Jag föreläser även på tandläkarprogrammet och juristprogrammet. Sedan 2021 är jag kursansvarig för kursen "Rättsmedicin för jurister", en mycket uppskattad kurs, unik i Sverige, som ämnar att ge en grundläggande utbildning i rättsmedicin åt straffrättsintresserade jurister.

Forskning

Jag disputerade 2022 på en avhandling om hur obduktionsfynd vid förgiftning och hjärtdödsfall bör värderas. Jag har även bedrivit en del forskning om skadeprevention och analys. De studier jag för nuvarande bedriver rör främst rättsmedicinska fynd i samband med undersökning av levande eller obduktion där fokus på att med Bayesianska metoder kvantifiera fyndens bevisvärde. Jag är särskilt intresserad av värderingen av skador på levande och hur de rättsintyg rättläkare skriver skulle kunna förbättras.

Forskningens betydelse

En tydligare kvantifiering av bevisvärdet av rättsmedicinska fynd kan förhoppningsvis leda till mindre missförstånd mellan rättsläkare och rättsväsendet, och i förlängningen reducera risken för felaktiga domslut.

 

 

Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (2) : 518-523
Beer, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan
American Journal of Forensic Medicine and Pathology, Wolters Kluwer 2023, Vol. 44, (4) : 267-272
Beer, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (3) : 1086-1088
Gustafsson, Torfinn; Bäckstrom, Björn; Ottosson, Anders; et al.
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (2) : 509-517
Gustafsson, Torfinn; Bäckstrom, Björn; Ottosson, Anders; et al.
Umeå University medical dissertations, 2196
Beer, Torfinn
BMC Emergency Medicine, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Steinvik, Tine; Raatiniemi, Lasse; Mogensen, Brynjólfur; et al.
Journal of Forensic Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (4) : 1329-1333
Gustafsson, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan
European Journal of Radiology, ELSEVIER IRELAND LTD 2017, Vol. 89 : 249-269
Eriksson, Anders; Gustafsson, Torfinn; Hoistad, Malin; et al.
Journal of Forensic and Legal Medicine, Elsevier 2017, Vol. 46 : 20-22
Gustafsson, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, C. J.
Journal of Forensic Sciences, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (6) : 1658-1661
Gustafsson, Torfinn; Eriksson, Anders
International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) Research, Vol. 37 : 12-15
Gustafsson, Torfinn; Eriksson, Anders
Beer, Torfinn; Eriksson, Anders; Wingren, Carl Johan

Forskningsprojekt