Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forensisk tolkning av postmortal lungvikt

Forskningsprojekt Organ vägs rutinmässigt vid obduktion och ger direkt information till den obducerande läkaren inför bedömning av dödsorsak och sjukdomstillstånd. Ökad lungvikt har associerats med två vanliga dödsorsaker i en rättsmedicinsk obduktionspopulation, nämligen drunkning och förgiftning.

Organs are routinely weighed at autopsy and present as such immediately accessible objective information that might be of importance for determining, e.g., disease states and the cause of death. Lungs are of particular interest since “heavy” lungs have been suggested as an autopsy finding associated with causes of death frequently encountered in a medico-legal autopsy setting, such as drowning and intoxication. A problem is however that “heavy lungs” has eluded a definition due to the high variability in lung weight. And as such, the diagnostic application is very limited and prone to bias. The goal of this project is to (i) examine the effects of case level parameters and modes of death on lung weight, and to (ii) examine the diagnostic utility of lung weight at autopsy.

Projektöversikt

Projektperiod

Startdatum: 2017-04-01

Forskningsämne

Projektansvarig

Projektbeskrivning

Organ vägs rutinmässigt vid obduktion och ger direkt handlingsbar information till den obducerande läkaren inför bedömning av dödsorsak och sjukdomstillstånd. Ökad lungvikt har associerats med två vanliga dödsorsaker i en rättsmedicinsk obduktionspopulation, nämligen drunkning och förgiftning. Vad som är "tunga" lungor har dock varit svårdefinierat och hittills har ingen modell kunnat hantera den stora variabiliteten som lungvikten uppvisar. Därför har den diagnostiska användningen av lungornas vikt varit kraftigt begränsad och inneburit stor risk för bias. Målet med detta projekt är att utforska effekten av olika individparametrar och dödsmekanismer på lungornas vikt, samt att värdera det diagnostiska värdet av lungornas vikt i en rättsmedicinsk population.