"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulrica Nylen

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Management
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, A35001 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Ulrica Nylén är docent i företagsekonomi med inriktning mot management.

Jag undervisar inom organisation och ledarskap från A- till D-nivå, i vetenskaplig metod samt handleder uppsatser och examensarbeten.

Min forskning handlar om människor, grupper och organisationer, särskilt inom offentliga verksamheter såsom vård, omsorg och social service. Forskningen har bland annat handlat om professionella identiteteter och identitetsutveckling. I ett aktuellt projekt studerar jag polisers identitetsutveckling i samband med utlandsmission.

Jag har också studerat teamarbete, särskilt avseende professionsövergripande team, samt drivkrafter, hinder samt effekter av samverkan över organisations- och huvudmannagränser.

I min forskning söker jag gärna samarbete med omgivande samhälle och har genomfört flera projekt respektive utvärderingsuppdrag tillsammans med externa aktörer. Ett aktuellt projekt i samverkan handlar om kvinnors företagande.

Jag är särskilt intresserad av att använda och utveckla kvalitativa forskningsmetoder.

Umeå: Umeå universitet 2023
Nylén, Ulrica; Evansluong, Quang
Qualitative research in organization and management, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 17, (5) : 135-155
Nylén, Ulrica
online: 2021
Harryson Näsholm, Malin; Nylén, Ulrica
Journal of Health Organization & Management, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 32, (5) : 741-759
Nylén, Ulrica
Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 81-106
Nylén, Ulrica
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborg: Göteborgs universitet 2013, Vol. 16, (2) : 115-142
Nylén, Ulrica
Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner, Lund: Studentlitteratur 2009 : 75-100
Nylén, Ulrica
Public Administration, John Wiley & Sons, Inc. 2007, Vol. 85, (1) : 143-166
Nylén, Ulrica
Problems and Perspectives in Management, Vol. 4, (2) : 144-158
Jensen, Tommy; Nylén, Ulrica
Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning: 24 forskare visar hur och varför
Nylén, Ulrica
Journal of Business Ethics, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers 1995, Vol. 14, (12) : 977-986
Nylén, Ulrica