"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulrika Ottander

Jag är gynekolog och tumörkirurg, undervisar på läkarprogrammet och forskar om gynekologisk cancer främst äggstockscancer med fokus på immunologiska mekanismer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats
QA, plan 3, NUS Umeå universitet, Klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, 901 85 Umeå

Jag arbetar som lektor i ämnet Obstetrik och gynekologi. Min tjänst innefattar undervisning av läkarstudenter under termin 11, forskning med handledning av doktorander samt klinisk tjänstgöring som subspecialiserad gynekologisk tumörkirurg. Mitt stora intresse är äggstockscancer och det genomsyrar både min kliniska vardag och min forskning. Genom att samarbeta med andra grupper är jag med och bygger upp en biobank av äggstocksvävnad där vi bland annat undersöker vilka mekanismer i vårt immunförsvar som har betydelse för uppkomst och spridning av äggstockscancer. Vidare utbildar jag nya tumörkirurger som säkerställer att NUS även i framtiden har den kompetens som motsvarar de nationella riktlinjerna för kirurgisk behandling av gynekologisk cancer. I grundutbildningen för läkarstudenter är mitt fokus praktisk anatomi och gynekologisk undersökningsteknik där bemötande och kunnighet integreras.

Current Oncology, MDPI 2023, Vol. 30, (12) : 10260-10271
Gideonsson, Ida; Israelsson, Pernilla; Strandberg, Sara; et al.
American Journal of Reproductive Immunology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 89, (1)
Israelsson, Pernilla; Björk, Emma; Nagaev, Ivan; et al.
Cancersjukdomar, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 369-377
Ottander, Ulrika; Dahlstrand, Hanna
Colorectal Disease, John Wiley & Sons 2023, Vol. 25, (1) : 9-15
Rutegård, Martin; Moshtaghi-Svensson, John; Weibull, Caroline E.; et al.
International Journal of Medical Education, Nottingham: Medical Education Unit University of Nottingham 2021, Vol. 12 : 233-242
Danielsson, Johanna; Hadding, Cecilia; Martin, Fahlström; et al.
Kliniska färdigheter: mötet mellan patient och läkare, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 145-157
Ottander, Ulrika
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 31, (11) : 1416-1427
Wedin, Madelene; Stalberg, Karin; Marcickiewicz, Janusz; et al.
American Journal of Reproductive Immunology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 84, (4)
Björk, Emma; Vinnars, Marie-Therese; Nagaev, Ivan; et al.
American Journal of Reproductive Immunology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 84, (1)
Israelsson, Pernilla; Dehlin, Eva; Nagaev, Ivan; et al.
Translational Oncology, Elsevier 2020, Vol. 13, (1) : 86-91
Jonsson, Sarah; Lundin, Eva; Elgh, Fredrik; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ PUBLISHING GROUP 2019, Vol. 29, (6) : 1072-1076
Falconer, Henrik; Palsdottir, Kolbrun; Stalberg, Karin; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 29 : A138-A138
Israelsson, Pernilla; Labani-Motlagh, Alireza; Nagaev, Ivan; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 29 : A139-A139
Jonsson, S.; Lundin, Eva; Elgh, Fredrik; et al.
American Journal of Reproductive Immunology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 80, (1)
Vinnars, Marie-Therese; Björk, Emma; Nagaev, Ivan; et al.
Journal of Cancer Science & Therapy, Vol. 9, (5) : 422-429
Israelsson, Pernilla; Labani-Motlagh, Alireza; Nagaev, Ivan; et al.
Tumor Biology, Vol. 37, (4) : 5455-5466
Labani-Motlagh, Alireza; Israelsson, Pernilla; Ottander, Ulrika; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 26, (Supplement 3) : 1046-1046
Ofverman, Charlotte; Stefansson, Kristina; Ottander, Ulrika; et al.
Cancer Medicine, Vol. 3, (4) : 909-918
Andersson, Charlotta; Oji, Yusuke; Ohlson, Nina; et al.
Infectious diseases in obstetrics and gynecology, Hindawi Publishing Corporation 2011, Vol. 2011
Idahl, Annika; Lundin, Eva; Jurstrand, Margaretha; et al.
Journal of Molecular Endocrinology, Vol. 38, (1-2) : 137-146
Liu, Lian; Rajareddy, Singareddy; Reddy, Pradeep; et al.
Mol Cell Endocrinol, Vol. 239, (1-2) : 37-44
Ottander, Ulrika; Poromaa, Inger Sundström; Bjurulf, Erik; et al.
Fertility and Sterility, Vol. 81, (1) : 154-159
Ottander, Ulrika; Solensten, Nils Gunnar; Bergh, Anders; et al.
Molecular and Cellular Endocrinology, Vol. 194, (1-2) : 191-200
Vaskivuo, Tommi E; Ottander, Ulrika; Oduwole, Olayiwola; et al.
Molecular human reproduction, Vol. 7, (2) : 137-145
Hosokawa, K; Ottander, Ulrika; Wahlberg, P; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 80, (8) : 744-749
Olofsson, Jan I; Poromaa, I S; Ottander, Ulrika; et al.
Umeå University medical dissertations, 695
Ottander, Ulrika
Biology of Reproduction, Oxford University Press 2000, Vol. 62, (3) : 655-663
Ottander, Ulrika; Hosokawa, Kenichi; Liu, Kui; et al.
Molecular human reproduction, Vol. 5, (5) : 391-395
Ottander, Ulrika; Leung, Constant HB; Olofsson, Jan I
Human Reproduction, Vol. 12, (5) : 1037-1042
Ottander, Ulrika; Nakata, M; Bäckström, Torbjörn; et al.
Läkartidningen, Vol. 92, (48) : 4555-4557
Ottander, Ulrika; Bäckström, Torbjörn; Högberg, Ulf; et al.

Det som driver mig i arbetet är en kombination av nyfikenhet och möjlighet att kunna göra skillnad på individnivå. Jag tycker det är viktigt att såväl patienter som studenter känner att jag bryr mig om just deras situation när vi möts. I mötet med människor uppstår tillfälle att få använda den kompetens och kunskap som jag samlat på mig under mitt yrkesliv. Dessa möten ger mig energi och sporrar till att söka ny kunskap.