"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Immunsystemets roll vid svår endometrios och äggstockscancer

Forskningsprojekt Att förstå hur äggstockscancer och endometrios samspelar med immunförsvaret kan ge oss nya pusselbitar för att hitta effektivare behandlingar och enklare diagnostisk.

Vårt immunsystem försvarar oss mot celler som förändrats, tex cancer- och endometriosceller. Sådana celler kan påverka immunsystemet till sin fördel, för att växa och sprida sig i kroppen. Cytokiner är signalämnen som utsöndras och trycker ned immunförsvaret. Exosomer är små budbärande bubblor som kan försämra kroppens förmåga att döda cancerceller. I projektet studeras cytokiner och exosomer vid äggstockscancer och endometrios för att hitta nya möjligheter för diagnostik och behandling.

Projektansvarig

Ulrika Ottander
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Region Västerbotten, Cancerforskningsfonden Norrland, Region Västernorrland

Projektbeskrivning

Kan man i samma projekt studera äggstockscancer och endometrios? Vi vet att dessa båda sjukdomar delar egenskaper så som tillväxt, invasion och immunomodulering. Vi fokuserar i detta projekt på endometrios som är en godartad sjukdom men också ger en ökad risk för att insjukna i ovarialcancer.

Varken endometrios eller äggstockscancer går idag att diagnosticera genom ett blodprov. Det krävs en bukoperation för att få vävnad för mikroskopisk diagnostik. Vår forskning bidrar till att definiera de immunologiska faktorer som har en roll i sjukdomarnas uppkomst och ökar därmed förståelsen för sjukdomarnas immunologiska mekanismer. Projektet hoppas även bidra till utvecklingen av icke-invasiava metoder för diagnos.

Hypotesen är att exosomer från tumörer och endometriosvävnad är immunosuppressiva och multipotenta. De använder en rad molekylära mekanismer för att blockera patientens immunförsvar och undviker därmed immunförsvarets naturliga reaktion. Exosomer är membranbundna nanometerstora vesikler som utsöndras från många olika celltyper. De står för kommunikation mellan celler. Exosomer som produceras av tex tumörer kan verka immunosupressivt. Exosomer kan analyseras med ett blodprov.

Specifikt vill vi karaktärisera cytokin mRNAprofilen hos perifera blodlymfocyter och karaktärisera exosomer producerade av disseminerad tumör/endometriosvävnad vad avser proteinkomposition, mRNA och micro och long non-coding RNA. Vårt fokus är NK-celler, cytotoxiska T-lymfocyter och NKG2D receptor ligand systemet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-03