"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Valentin Duvauchelle

Jagär postdoktor i Anna Linussons grupp. Mitt arbete, finansierat av Kempe-stiftelsen, handlar om syntes och utvärdering av små organiska molekyler riktade mot proteaser.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som stipendiat till Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10, C4-35-07 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är en medicinsk och organisk kemist med ett stort intresse för läkemedelsdesign och läkemedelsupptäckt. Jag tog min doktorsexamen vid universitetet i Nîmes i Frankrike, där jag fokuserade på antibiotika. Specifikt bedrev jag forskning som involverade syntes och biologisk bedömning av små organiska molekyler som antibiotikaadjuvans som syftade till att återställa bakteriell känslighet för antibiotika. Mitt arbete inom detta område gjorde det möjligt för mig att utveckla expertis inom mikrobiologi och studier av antimikrobiell synergi.

Som postdoktor vid Umeå universitet i Anna Linusson lab är jag för närvarande engagerad i att designa kemiska probes, syntetisera molekyler och mäta deras styrka. Dessa molekyler är designade för att rikta in sig på en viktig familj av proteaser som kallas metakaspaser, med hjälp av modellväxten Arabidopsis thaliana. Det primära målet med detta projekt är att få insikter i mekanismerna för programmerad celldöd i växter.

Forskargrupper

Gruppmedlem