"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Anna Linusson Lab

Forskargrupp Gruppen forskar om nya molekyler (ligander) med läkemedelsrelevans mot sömnsjuka, malaria och denguefeber.

Vår forskning riktar sig mot grundläggande aspekter av interaktioner mellan ligander (små molekyler) med proteiner, med hjälp av både experimentell och beräkningsteknik. Forskningen utförs inom läkemedelsrelevanta projekt för att bidra till upptäckten av nya molekyler som verkar mot exempelvis sömnsjukdom, malaria och denguefeber.

Sambandet mellan molekyler (ligander) och makromolekyler spelar en nyckelroll i biologiska processer. Forskningen syftar till att förstå hur geometrin och energin hos protein-ligandinteraktioner påverkar molekylärigenkänningen. Forskningen kombinerar beräkningskemi med organisk syntes, kinetiska och termodynamiska studier, strukturbestämning och biologisk utvärdering. Forskningen i gruppen är inriktad på två klasser av proteiner, metakaspaser och acetylkolinesteraser (AChE). Metakaspaser styr grundläggande biologiska processer, såsom åldrande och cellproliferation, differentiering och död inom alla riken med undantag av djur. AChE terminerar synaptisk överföring genom hydrolys av acetylkolin.


Specifika forskningsmål i labbet:

  • Utforskning av geometri och bindningsenergi hos icke-kovalenta interaktioner i AChE-ligandkomplex genom organisk syntes, röntgenkristallografi, kinetiska och termodynamiska studier för att få kunskap om molekylär igenkänning
  • Djupgående beräkningsstudier av aromatiska och svaga vätebindningsinteraktioner i AChE-ligandkomplex genom molekylär mekanik och kvantkemi för att utveckla metoder genom vilka vi kan kvantifiera bindningsenergikomponenter och uppskatta fri energi av bindning.

  • Utforma och syntetisera nya AChE-ligander av medicinskt intresse med hjälp av de utvecklade beräknings- och experimentella metoderna och den förvärvade förståelsen av systemet.

  • Utveckling av metakaspasspecifika kemiska sonder med hög selektivitet genom datorbaserad design, organisk syntes, röntgenkristallografi samt biokemiska och biologiska utvärderingar.

  • Utforskning av aktiveringsmekanismen för metakaspaser genom beräkningskemi, organisk syntes, röntgenkristallografi samt kinetiska och termodynamiska studier.

  • Utforma och utveckla syntetiska aktiva ingredienser för att förebygga infektionssjukdomar som sprids av myggor och andra vektorer, med fokus på dengue, sömnsjuka, gula febern och malaria

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi
Senast uppdaterad: 2024-02-01