"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Victoria Lindgren

Forskar och undervisar huvudsakligen i skatterätt. I mitt avhandlingsprojekt forskar jag om hur skattebetalaren konstrueras i en rättslig och historisk kontext.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Bakgrund
Juristexamen, Umeå universitet, 2017
Magisterexamen i kommersiell rätt, Umeå Universitet, 2017

Sedan september år 2017 är jag verksam som doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen samt vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier.

Forskning
Jag är doktorand vid Juridiska institutionen samt vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier, där jag ingår i en tvärvetenskaplig forsknings-/doktorandmiljö med särskilt fokus på frågor om genus och genusforskning.

Min forskning kretsar huvudsakligen kring frågor om den rättsliga konstruktionen av skattebetalaren i relation till reglerna om beskattningen av inkomster från arbete.

Min forskning i offentliga sammanhang
Nedan kan ni hitta länkar till tillfällen då jag pratat om min forskning i populärvetenskapliga och/eller andra offentliga sammanhang.

Intervju i Sveriges Radio P4 Västerbotten den 31 maj 2018

Genus i centrum på Kvinnohistoriskt museum hösten 2022

 

Jag undervisar huvudsakligen i skatterätt på juristprogrammet samt på fristående kurser, både på grundläggande och avancerad nivå. Min skatterättsundervisning rör sig främst i områden som tjänstebeskattning, skatterättsliga principer, kritiska perspektiv på skatterätten samt skatterättslig teori. Vidare undervisar jag om feministiska metoder och teorier i rättsvetenskapen på magisterprogrammet i genus, rättvisa och samhälle. Jag handleder också examensuppsatser på juristprogrammet samt uppsatser i allmän rättslära och rättshistoria på juristprogrammets T6:2.