"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Wojciech Uszko

Wojciech Uszko

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Plats
KBC-huset, KB.H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4.40.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskningsintressen är inriktade på dynamiken i akvatiska näringsvävar, populationsstrukturer och samhällets sammansättning som svar på klimatförändringar. Jag använder både teoretiska och empiriska metoder med fisk, zooplankton och alger som modellorganismer. Jag arbetar för närvarande med storleksberoende interaktioner i fiskpopulationer och hur de påverkas av temperatur, sjöars och avrinningsområdens morfologi och avverkning.

Frontiers in Ecology and Evolution, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Kalinkat, Gregor; Rall, Björn C.; Uiterwaal, Stella F.; et al.
Ecology
Diehl, Sebastian; Berger, Stella; Uszko, Wojciech; et al.
Ecosphere, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 11, (4)
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Wickman, Jonas
Frontiers in Marine Science, Lausanne: Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 4
Cherif, Mehdi; Faithfull, Carolyn; Guo, Junwen; et al.
Ecology Letters, Vol. 20, (4) : 513-523
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Englund, Göran; et al.
Hydrobiologia, Vol. 753, (1) : 205-218
Liess, Antonia; Faithfull, Carolyn; Reichstein, Birte; et al.
Ecology, John Wiley & Sons 2015, Vol. 96, (12) : 3243-3256
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Pitsch, Nadine; et al.
Diehl, Sebastian; Thomsson, Gustaf; Wickman, Jonas; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem