Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Limnisk ekologi

Forskningen i limnisk ekologi täcker ett brett spektrum av teman. Vi studerar processer på olika organisationsnivåer (individ, population, samhälle, ekosystem) för att angripa både mycket allmänna ekologiska frågeställningar och mera specifika frågor som är grundläggande för förståelse och management av sjöar och vattendrag.

De huvudsakliga forskningsfrågorna inkluderar studier av:

(i) effekter av individuell storleksvariation på individers tillväxt, utveckling och överlevnad och konsekvenserna av den resulterande storleksstrukturen för populationers och ekosystemens dynamik;

(ii) betydelsen av organismers elementära sammansättning (C:N:P stökiometri) för individuell livshistoria och för dynamiken i ekologiska samhällen och ekosystem;

(iii) betydelsen av rumsliga processer (t ex rumsliga gradienter i resurstillgång; rörelse av organismer och materie över habitatgränser) för struktur och dynamik av ekologiska samhällen;

(iv) ekologiska faktorer som styr evolutionen av arters egenskaper och artbildning;

(v) effekter av biodiversitet på samhällsstruktur och ekosystemfunktion;

(vi) effekter av klimatförändringar på den abiotiska miljön, arters utbredning och mellanartsinteraktioner.

Vår forskning kombinerar utveckling av matematiska och konceptionella modeller med experimentella, beskrivande och jämförande studier på olika tids- och rumsskalor.

Kontaktperson

Pär Byström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 93
Fem frågor till fiskforskare Pär Byström
Fem frågor till fiskforskare Pär Byström

Öring är en viktig art för fiske. Dessutom fungerar den bra som modellart för generella ekologiska frågor.