"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Limnisk ekologi

Forskargrupp Forskningen i limnisk ekologi täcker ett brett spektrum av teman. Vi studerar processer på olika organisationsnivåer (individ, population, samhälle, ekosystem) för att angripa både mycket allmänna ekologiska frågeställningar och mera specifika frågor som är grundläggande för förståelse och management av sjöar och vattendrag.

De huvudsakliga forskningsfrågorna inkluderar studier av:

(i) effekter av individuell storleksvariation på individers tillväxt, utveckling och överlevnad och konsekvenserna av den resulterande storleksstrukturen för populationers och ekosystemens dynamik;

(ii) betydelsen av organismers elementära sammansättning (C:N:P stökiometri) för individuell livshistoria och för dynamiken i ekologiska samhällen och ekosystem;

(iii) betydelsen av rumsliga processer (t ex rumsliga gradienter i resurstillgång; rörelse av organismer och materie över habitatgränser) för struktur och dynamik av ekologiska samhällen;

(iv) ekologiska faktorer som styr evolutionen av arters egenskaper och artbildning;

(v) effekter av biodiversitet på samhällsstruktur och ekosystemfunktion;

(vi) effekter av klimatförändringar på den abiotiska miljön, arters utbredning och mellanartsinteraktioner.

Vår forskning kombinerar utveckling av matematiska och konceptionella modeller med experimentella, beskrivande och jämförande studier på olika tids- och rumsskalor.

Kontaktperson

Pär Byström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 93

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Forskningsprojekt

Högre metanutsläpp från bäckar och floder i norr

Nordliga vattendrag släpper ut mer metan än väntat, visar en studie publicerad i Nature.

Därför blir fiskarna större i grunda fjällsjöar

Avhandling från Företagsforskarskolan kan leda till bättre fiskeförvaltning i fjällen.

Fem frågor om öring till fiskforskare Pär Byström

Öring är en viktig art för fiske. Dessutom fungerar den bra som modellart för generella ekologiska frågor.

Senast uppdaterad: 2024-02-07