"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av globala förändringar på vattenekosystemens resiliens genom skiften i storleksstruktur – nya modeller för bättre holistisk förvaltning

Forskningsprojekt I detta projekt utnyttjar vi nya matematiska modeller och storskaliga fältdata för att bättre förstå effekter av globala förändringar på akvatiska ekosystem.

Globala förändringar påverkar vattenekosystemen genom ökad temperatur, eutrofiering och intensivt mänsklig exploatering. Alla dessa påtryckningar leder till förändringar i kroppsstorlek hos vattenlevande organismer. I detta projekt kommer vi att bedöma vilken roll storlekskiften spelar i ekosystems resiliens mot framtida globala förändringsscenarier genom att sammanfoga teoretiska modeller med fältdata från skandinaviska sjöar.

Projektansvarig

Wojciech Uszko
Staff scientist (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 77

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Den globala förändringen påverkar akvatiska ekosystemen genom olika påfrestningar, t.ex. uppvärmning, eutrofiering och exploatering, och ett av dess kännetecken är en minskning av kroppsstorleken. Denna aspekt har dock studerats separat från ekosystemkonsekvenser, vilket kan hindra förvaltningsåtgärder. I det här projektet vill vi svara på denna brist genom att utveckla nya modeller för storleksstrukturerade näringsvävar och använda dem för att förutsäga sjöekosystemens resiliens mot globala förändringar. Vi bygger nya planktonmodeller för att studera effekterna av storleksförändringar på viktiga ekosystemfunktioner. Därefter använder vi dessa modeller för att bättre förstå storskaliga mönster med hjälp av en datamängd om sjöar i Sverige. Vi kommer att förutsäga sjöars resiliens mot scenarier för globala förändringar och därmed tillhandahålla ett viktigt verktyg för bättre förvaltningsinitiativ. Vi utvecklar också strukturerade modeller för fiskpopulationer som inte bara tar hänsyn till storleksförändringar hos fiskar utan även till dynamiken i hela ekosystemet ner till näringsnivån. Vi drar nytta av tillgängliga data från Skandinavien för att identifiera de sjöar som är mest sårbara för förändringar, samtidigt som vi föreslår bättre, holistiska förvaltningsåtgärder. Detta projekt är ett viktigt steg mot en bättre integrering av teoretisk ekologi med nuvarande metoder för ekosystemsförvaltning.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-12-07