"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Zheng Guo

Jag är doktorand i Ulrika Westerlinds grupp. Jag arbetar med syntes och utforskning av glykopeptider.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Kemiska institutionen
Plats
KBC, Linnaeus väg 10, C4-09-07 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag fann mitt intresse för organisk kemi när jag studerade farmaci vid China Pharmaceutical University. Sedan gick jag ett treårigt masterprogram i medicinsk kemi vid China State Institute of Pharmaceutical Industry. Min masteruppsats handlade om att designa och syntetisera hjärnpenetrerande histon-deacetylas 6-hämmare. Efter examen arbetade jag i industrin med organisk process R & D.

2022 anslöt jag till Ulrika Westerlind lab som doktorand och började mitt spännande och utmanande arbete med syntes och biologisk utforskning av glykopeptider.

Forskargrupper

Gruppmedlem