"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.2.1-302-22
Giltig: 2022-02-18 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-18
Ersätter dokument: Instruktion för Arbetsenheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Rektor 2018-12-18 (1.2.1-2314-18)