"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för Centrum för medicinsk teknik och fysik

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, beslutsstruktur och delegation
Diarienummer: FS 1.1-679-20
Giltig: 2020-03-24 – 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-24
Ersätter dokument: Instruktion för centrum för medicinsk teknik och fysik (UmU 103-1668-01) fastställd av rektor 2001-06-27.