"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-2109-23
Giltig: 2023-11-17 – 2027-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-11-17
Ersätter dokument: Instruktion för centrum för transdisciplinär AI FS 1-2703-21