"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1972-23
Giltig: 2023-11-01 – 2027-09-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-23
Ersätter dokument: Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Rektor 3 oktober 2017 (Dnr: FS 1.2.1-811-17)