"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för Várdduo

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2078-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-17
Ersätter dokument: Instruktion för Vaartoe fastställd av rektor 2011-06-21, dnr Umu 103-972-11