"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-578-20
Giltig: 2020-03-11 - 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-03-11
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (FS 1.1.2-1582-14) fastställd av rektor 4 november 2014.