"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för MIMS - The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1211-22
Giltig: 2022-07-01 – 2026-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Beslut av rektor 2007-06-19 (Dnr: UmU 103-2409-07)