"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för utseende av ledamöter i styrelse för Handelshögskolan vid Umeå universitet för mandatperioden 2022-01-1--2025-12-31

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1900-21
Giltig: 2022-09-14--2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-09-14
Ersätter dokument: Regel för utseende av ledamöter i styrelsen för Handelshögskolan vid Umeå universitet för tiden 2018-01-01—2021-12-31