"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.2.2-1545-22
Giltig: 2022-09-02 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-09-09
Ersätter dokument: Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH), för tiden 2019-01-01--2022-12-31