"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.2.2-1545-22
Giltig: 2023-12-08 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-12-08
Ersätter dokument: Regler för utseende av ledamöter i styrelsen för lärarhögskolan vid Umeå universitet (lh), för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Fastställt av rektor den 2018-06-26 (FS 1.1-1303-18)