Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning - Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1-2282-21
Giltig: 2021-11-23-tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-11-23
Ersätter dokument: Regler avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet (Dnr: Umu 190-2784-04) 2004-11-23