"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning - Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Typ: Regel
Ansvarig: Enheten för forskningsstöd och samverkan
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1-2282-21
Giltig: 2022-07-01–tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Handläggningsordning – Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed. Rektor 2021-11-23. (Dnr: FS 1.1-2282-21)