"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anvisning för gaser och brandfarliga varor samt trycksatta anordningar

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: IT, lokaler, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-1500-22
Giltig: 2023-03-01 - tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-01-30
Ersätter dokument: Regel Organisation Brandfarlig vara Dnr: (FS 2.11.2-1233-14) rektor 2014-08-27