Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för användning av Umeå universitets it-resurser

Typ: Regel
Ansvarig: IT-enheten
Diarienummer: 100-3304-10
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: IT-chef
Fastställd: 2011-02-08

Behörig användare

Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja UmUs it-resurser. Behörigheten är personlig och får inte överlåtas eller på annat sätt göras tillgänglig för annan person.

Det är inte tillåtet att nyttja någon annans behörighet eller att manipulera med it-resurserna.

Användaridentiteten får ej döljas vid användning av resurserna.

Tilldelad behörighet upphör att gälla när anställning, studier eller annan anknytning till UmU upphör. UmU har rätt att avsluta tilldelad behörighet vid mer än sex månaders kontinuerlig inaktivitet om ej särskild överenskommelse mellan behörig användare och UmU säger annat.

Behörigheten kan dras tillbaka vid överträdelse av reglerna eller när UmU av annan anledning finner det nödvändigt.

Användning av UmUs it-resurser

UmUs it-resurser får inte nyttjas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information

  • i strid mot gällande lagstiftning, såsom bland annat personuppgiftslagen,
  • som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda,
  • som i annat fall kan uppfattas som kränkande och stötande,
  • i verksamhet som saknar anknytning till universitetet,
  • som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till universitetet,
  • eller på annat sätt störa UmUs verksamhet.

Vid nyttjande av UmUs it-resurser skall Umeå universitets namn, anseende och goda rykte värnas.

Användning av Internet

Internet är avsett att användas för UmUs verksamhet.

Vid användning är det förbjudet:

  • att besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt,
  • att ”ladda ner” program och filer om de kan påverka it-säkerheten, vid osäkerhet kontakta IRT-verksamheten (Incident Respons Team),
  • att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Vid publicering på UmUs webbplats skall regler och riktlinjer gällande umu.se följas.

Kontroll och övervakning av UmUs it-resurser

Användare som vid nyttjande av UmUs it-resurser upptäcker fel eller annat som kan vara av betydelse skall omgående rapportera detta till närmast ansvarig.

IT- resurserna övervakas och händelser loggas. Dessa loggar sparas och arkiveras i enlighet med gällande regler om gallring och arkivering och kan vid behov kontrolleras av UmU bland annat i syfte att finna bevis för eventuell överträdelse av reglerna.

Gällande regler

Alla som tilldelas behörighet i form av ett centralt användarnamn och lösenord skall ta del av dessa regler samt intyga att man förstått dem. Detta sker i samband med aktivering av användarnamn och lösenord. Aktiveringen sker i ett aktiveringsverktyg via ett webbgränssnitt. I samband med aktiveringen får man läsa dessa regler samt via en kryssruta intyga att man tagit del av och förstått reglerna som gäller vid Umeå universitet enligt nedanstående ”Ansvarsförbindelse”. Reglerna finns även tillgängliga på anställda webben så att man kan läsa igenom dessa innan man
påbörjar aktiveringen.

Ansvarsförbindelse

Jag bekräftar att jag tagit del av Umeå universitets Regler för användning av Umeå universitets it-resurser och avser att följa dessa. Jag avser också att hålla mig informerad om det sker några ändringar i reglerna och då följa de nya reglerna.

Läs regelverket i pdf-format

Regel för användning av Umeå universitets it-resurser