"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anvisningar för anställningsärenden vid rektors beslutsmöte

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-566-23
Giltig: 2023-03-21 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-03-22
Ersätter dokument: Checklista inför rektors beslutsmöte - anställningsärenden Fastställt av universitetsdirektör den 10 januari 2017 (dnr FS 1.1-46-17)