"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandavtal 2023-10-01

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: Dnr AN 2.2.7-1561-23
Giltig: 2023-10-01 - 2024-09-30
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2023-10-04
Ersätter dokument: AN 2.2.7-1861-22