"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1787-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Principer för hantering av övertalighet/300-994-03/2003-04-01