"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning vid utlysning av anställning som universitetsadjunkt

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1–2200-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-01-17
Ersätter dokument: Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr UmU 300-4432-06, 2006-12-12