"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1603-15
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03

Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har arbetsgivare skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten samt vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. Fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder medför i vissa fall kostnader. Regeln för kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder avser att förtydliga fördelningen av dessa kostnader.

Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder