"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalt kollektivavtal angående sjötillägg samt expeditionsledararvode samt dyktillägg vid tjänstgöring i samband med sjötjänst och dykning för personal vid Umeå marina forskningscentrum

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: 2.2.7-1038-22
Giltig: 2022-06-02 - samma giltighetstid som Villkorsavtal/Villkorsavtal-T
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2022-06-02
Ersätter dokument: AN 2.2.7-391-16