"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel

Typ: Lokalt kollektivavtal
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.3.2-1819-19
Giltig: 2019-10-01 och tills vidare
Beslutad av: Förhandlingsparter
Fastställd: 2019-10-01

I enlighet med Avtal om lokala omställningsmedel är syftet med de lokala omställningsmedlen att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva åtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbetslinjen och ett längre arbetsliv. Det kan till exempel bestå av åtgärder som ökar eller bibehåller arbetstagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv. Detta i sin tur ställer i många fall krav på en långsiktig planering av omställningsåtgärder.

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel.pdf (171 kB)