"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Policy för kompetens- och karriärutveckling

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1048-22
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-06-10
Ersätter dokument: Kompetensutvecklingspolicy vid Umeå universitet (UmU 102-2173-03) fastställd av rektor 26 juni 2003

Det huvudsakliga syftet med policyn är att verka för ett strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling samt medvetna och systematiska utvecklingsplaner som främjar goda prestationer och en god arbetsmiljö på lika villkor. 

Policy för kompetens- och karriärutveckling.pdf (231 kB)