"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-909-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29
Ersätter dokument: Regel för affilierade lärare vid Umeå universitet (FS 1.1.2–1364-14) beslutad av rektor 2014-09-22

Affiliering är att anknyta en lärare till universitetet med avsikt att vidga universitetets och den affilierades kontaktnät i syfte att utveckla undervisning och forskning, vilket gagnar båda parter. Regel för affiliering av lärare vid Umeå universitet anger syftet med affiliering, att affiliering främst gäller professorer och hur affilieringen ska handläggas.

Regel - Affiliering av lärare vid Umeå universitet