"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1886-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-20
Ersätter dokument: Regel för synhjälpmedel (Dnr: 300-2786-09, 2009-11-17)

Umeå universitets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska utformas utifrån en helhetssyn där ergonomi, ljusmiljö, teknisk utrustning, säkerhet och arbetets organisation beaktas. Denna regel beskriver arbetsgivarens ansvar och riktlinjer för beställning av synundersökning, synergonomisk bedömning och glasögon.

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon.pdf (278 kB)