"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för intermittenta anställningar med timlön

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1302-22
Giltig: 2022-10-01 – tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Regel för tillämpning av intermittent anställning vid Umeå universitet, beslutat av rektor 2021-11-16, dnr FS 1.1-2373-21 och Regel för anställning med timersättning, beslutad av rektor 2021-11-16, dnr FS 1.1-2372-21

Detta styrdokument beskriver hur intermittenta anställningar med timlön ska hanteras vid Umeå universitet. Regeln syftar till att säkerställa att universitetet fullgör kraven i LAS samt att hanteringen av intermittenta anställningar med timlön vid Umeå universitet blir tydlig och enhetlig. Med intermittent anställning med timlön avses anställningar som ingås med en person med syfte att under en period tillgodose arbetsgivarens behov av att anlita tillfällig arbetskraft.

Observera att denna gäller från 1 oktober 2022.

Regel för intermittenta anställningar med timlön.pdf (161 kB)