"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för arvoden och ersättningar vid universitets styrgrupper, kommittéer, råd och nämnder

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2202-21
Giltig: 2022-01-01-2025-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07
Ersätter dokument: Regler för arvoden och ersättningar vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder (FS 1.1-1892-17) beslutad av rektor 2017-12-12, 2018-09-11 (revideringsbeslut)