"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-170-22
Giltig: 2022-01-18 – 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-28
Ersätter dokument: Riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021, FS 1.1-1428-19, 2019-08-20