"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inför Budget år 2024 inklusive ekonomisk plan 2025-2026 (instruktion)

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och resurstilldelning
Diarienummer: FS 1.3.2-164-23
Giltig: 2023-02-21−2023-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2023-02-21
Ersätter dokument: Anvisningar för budget år 2023 inkl. ekonomisk plan 2024–2025/ (FS 1.3.2-128-22) Universitetsstyrelsen 2022-02-18