"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för år 2023 för aktiviteter inom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS1.1-120-23
Giltig: 2023-02-10 till och med 2023-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-02-10
Ersätter dokument: Instruktion år 2022 för aktiviteter inom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsarbete (FS 1.1-454-22) fastställd av rektor 3 april 2022