"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för modell för medfinansiering av gemensamma kostnader

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.3.2-602-22
Giltig: 2023-01-01- tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-25
Ersätter dokument: Avsnitt 3.5 i rektorsbeslutet Ny redovisningsmodell för gemensamma kostnader fastställt den 6 oktober 2009 (UMU 200-5072-07), med senare ändringsbeslut.