"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler och rutiner för medfinansiering av gemensamma kostnader

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Diarienummer: FS 1.3.2-602-22
Giltig: 2023-01-01 tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-22
Ersätter dokument: Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Fastställt av rektor den 30 oktober 2018 (FS 1.1-2056-18)