"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, revidera, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-2086-22
Giltig: 2022-12-16 och TIllsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-16
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, avveckla, byta namn på forskarutbildningsämne eller inriktning ”Fastställd av rektor den 26 02 2019 (FS 1.1-2404-18)”