"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå
Diarienummer: FS 1.1-1911-23
Giltig: 2023-10-13 och tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet, dnr FS 1.1-1212-22, 2022-07-01